Merkezin Mesajı

Merkezimizin kuruluşundan bu yana edindiğimiz ve sahip olduğumuz misyon, vizyon ve gayelere bağlı kalarak, toplumu oluşturan her bir kesime yarar sağlayacak işlere imza atmak niyetinde ve bilincindeyiz. Üniversiteleri, toplumu oluşturan bireylerin zihinsel olarak yoğrulduğu yerler olarak görüyoruz. Bu nedenle üniversiteler bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinin de fikri faaliyetler ile topluma hizmet sağlama amacını  büyüten, yayan ve görünür kılan önemli birer vasıta olması gerektiğini düşünüyoruz.

Israrla vurguluyoruz ki, araştırma ve uygulama merkezleri belirli sınıf ya da kişilere değil her kesime yarar sağlayan kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu nedenle araştırma merkezimizin kapısını çalışmayı arzu eden, kent sorunlarına ve yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirmeye odaklanan herkese açık tutuyoruz. Çalışma alanımızın önemli bir kolunu oluşturan yerel yönetimleri, toplumsal sorunlarla iç içe olan bu sebeple de çözüme de en yakın olan  kurumlar olarak görmekteyiz. Bu sebeple yerel yönetimleri geliştirmek, onlara destek olmak misyonumuzdur. Bu misyonu gerçekleştirmek için öncelikle Türkiye'nin ilk lisans düzeyinde Yerel Yönetimler eğitimi veren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerinin kapasitelerini geliştirmede de destekçiyiz. Yine paralel olarak akademik çevrelere yerinden yönetimin önemini kavratacak zeminler hazırlamaktayız. Aynı zamanda da, yerel yönetim kademesindeki herkese yeni ufuklar açacak eğitimler vererek, mevcut kapasitelerini açığa çıkarıp onları geliştirecek projeler hazırlıyoruz.

Kentlerimizi daha yaşanabilir bir kent kılmak ve daha iyi bir yönetişim için yönetim kurulumuz ve danışma kurulumuzla etkin projelere imza atmaya hazırız. Yerel yönetimlere bu noktada her boyutta danışmanlık yapabilmekteyiz.

Merkezimizin faaliyet alanını genişletmek için fikirleri olan ve bunları projelendirebilecek herkese kapımız açıktır. 

 


Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 24.04.2024 14:18:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM