2017 Yılı Faaliyetlerimiz

2017 yılı faaliyetlerimizi ay ay görmek için buraya tıklayınız. 

Akademik Araştırmalar ve ProjelerA1. “İstanbul-Ankara-Kırklareli ve Tekirdağ illerinde Mahalle Düzeyinde Endişe Durumu Araştırması (3 ay) (24.02.2017-30.06.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Kendi öz kaynaklarımızla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)A2. “Toplumsal Uyumun Aktörü Olarak Göçmen Girişimciler” M.Ü.Bapko K tipi Proje (Tamamlandı) (6 ay) (30 Göçmen girişimci ile görüşülmüştür)A3. “Mahalle Odaklı Katılım” Çalıştayı- M.Ü. Bapko L tipi Proje (tamamlanmak üzere)A4. “Göçmenlere Yönelik Önyargı Arastırması" (3 ay) (19.03.2017- 20.06.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Kendi öz kaynaklarımızla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)A5. “Istanbul’da Girisimci Göçmenler" (5 ay) (26.03.2017-30.08.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Bir kısmı Bapko K tipi'nden yapılmış ve geri kalanı kendi gönüllü çalışmalarla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)A6. “Istanbul’da Suriyeli Iyi Örnekler" (4 ay) (12.04.2017-30.08.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Kendi gönüllü çalışmalarla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)A7. "Suriyelilerle Birlikte Uyumu Konuşmak" ( 5 ay) (12.03.2017- 31.08.2017) (10 gönüllü araştırmacı) (Kendi öz kaynaklarımızla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.) 
PanellerP1. “Değişen Karakteriyle Uluslararası Göç” (13 Mart) (4 akademisyen)P2. “Bu kent Bize Mesken mi?” (20 Mart) (3 akademisyen)P3. “Günümüz Göç Hareketleri” (3 Nisan) (3 akademisyen)P4. “M.Ü. İletişim Dergisi 25. Sayı Mülteciler ve Medya Lansmanı” (7 Kasım) (4 akademisyen) (evsahipliği yapıldı) SeminerlerS1. Prof. Dr. Saadettin Ökten “Çocuk ve Şehir İlişkisi” (8 Nisan)S2. Doç.Dr. Murat Erdoğan “Türkiye’deki Suriyeliler: Birlikte Yaşamaya Hazır mıyız?” (20 Nisan)S3. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can- “Ümraniye’nin Değişen Çehresi” (16 Ekim)S4. Beykoz Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Hayriye Gül Totu “Beykoz İlçesi’nde Mekansal Gelişim” (17 Ekim)S5. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Konya- “Kentin Yeni Meskunları: Göçmenler”-Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (2 Mayıs)- (Katılımcı:50 kişi)S6. Selçuk Üniversitesi-Konya- Kenti Tasarlarken Ötekine Bakmak”- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (3 Mayıs) (Katılımcı:25 kişi)
 EğitimlerE1. “Yerel Yönetimler Bağlamında Göç ve Toplumsal Uyum” dersi. Göç Akademisi-Mülteci-Der ve İstanbul Üniversitesi (2 Haftalık eğitim programı kapsamında)- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (25 Mart) - (Katılımcı: 25 kişi)E2. “Göç ve Toplumsal Uyumun Aktörleri Olarak Göçmenler”- STOK-Şehir Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (21 Nisan)- (Katılımcı: 8 kişi) BildirilerB1. “Endişeye Mahal Var! / Mahalde Endişe Var Mı?”- KENTFOR II-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi- Tekirdağ- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (11-12 Ağustos)B2. “ Yerelde Uyum Politikalarını Göçmenlerle Oluşturmak: Göçmen Öğrencilerin Uyuma İlişkin Görüşleri”- KAYSEM11- Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü- Elazığ- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve Muhammed S. Kanbar (28-30 Eylül)B3. “Yerelde Uyum Politikalarında Önemli Birer Aktörler “Göçmen Girişimciler”” KAYSEM11-Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü- Elazığ- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve Betül Yurtsever (28-30 Eylül)B4. “‘Acısak Bir Dert Acımasak Bir Dert’ Bolvadin’linin Suriyeliyle İmtihanı”- Uluslararası Bolvadin Sempozyumu- Sultan Yolu Üzerinde Kadim Kent Bolvadin-Afyon- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve Ayşe Nur Leblebicier (13-15 Ekim) Gönüllü StajHaziran- Temmuz-Ağustos dönemi boyunca çok farklı üniversitelerden öğrencilere gönüllü staj imkanı tanınmıştır. (Yaklaşık 20 öğrenci)
 Çalıştaylar1. Suriyeli Öğrencilerle Toplumsal Uyumu Konuşmak-1 (3 Nisan) (10 kişi)2. Suriyeli Öğrencilerle Toplumsal Uyumu Konuşmak-2 (14 Nisan) (12 kişi) 3. Şehirde Çocuğa Uygun Yaşama rtamları (19 Nisan) (17 kişi) 4. Birlikte Uyumu Konuşmak (20 Haziran) (8 kişi)5. Suriyelilerle Birlikte İyiyiz (14 Temmuz) (15 kişi)6. Göçmen Girişimciliği Sorunlar ve lanaklar (21 Temmuz) (15 kişi)7. Suriyeli Öğrenciler ve Eğitim Hayatında Yaşanılan Uyum Sorunları Esenler Ölçeğinde (4 Ekim) (15 kişi)8. Mahalle daklı Katılım Çalıştayı- Beykoz ve Ümraniye Örnekleri Işığında (22-23 Kasım) (BAP L tipi kapsamında) Araştırma SergileriAS1.“Endişeye Mahal Var” Araştırma Sergisi (29 Mayıs- 9 Haziran)- Sultanahmet- Cumhuriyet Müzesi-İstanbul ( Kent ve Yönetişim Ekibi Ortaklaşa Etkinliği)- (Yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalışmaları)AS2. “İmtizac: Ayrış-madan Uyuma” Uluslararası Göç ve Toplumsal UyumAraştırmaSergisi(7-20Kasım)-SultanahmetC umhuriyetMüzesi (Uluslarası Göç Ekibi Etkinliği) ( Yaklaşık 40 kişilik bir ekibin çalışmaları)İmtizac Sergisi 15 Aralık Dünya Mülteciler Günü’ne özel Ankara’da Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşen An dolu-Dünya Dolu fuarına taşınmış ve orada da sergilenmiştir.İmtizac Sergisi 5-15 Şubat 2018 itibariyle Büyükçekmece Belediyesi kültür merkezinde de sergilenmektedir. Çalışma EkibiŞubat ayından itibaren merkezde araştırma ve diğer faaliyetlere farklı üniversiteler ve bölümlerden (İstanbul içi ve dışı (Ankara, Konya gibi olmak üzere), lisanstan doktora seviyesine kadar sayısı 100’ü geçen öğrenci ya da mezun bir çok gönüllü destek vermiş ve akademik birer deneyim elde etmişlerdir.Gönüllü çabalarla devam eden çalışmaların ödüllendirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin sürdürülebilir olması için maddi açıdan da desteklenmeye çok ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 11.07.2023 14:25:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM