İmtizac:Ayrışma-dan Uyuma Sergisi

İMTİZAC: Ayrış-madan Uyuma”

Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyuma Yönelik Araştırma Sergisi

7-20 Kasım 2017

Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi-Sultanahmet

 

Uluslararası göç, göçmenler, mülteciler günümüzün en çok tartışılan konularından biri haline gelmiştir. Ülkemiz özelinde konunun daha derin ve gündemden düşmeyecek anlamları bulunmaktadır.  6 sene gibi çok kısa bir zaman diliminde binlerce göçmenden 3.5 milyona yaklaşan bir sayıya ulaşan insani akıma sahne olmuş bir ülkede uluslararası göçü her an her platformda konuşmak gerekmektedir. Göçün sadece mevcut durumdaki analizlerinden çok artık yapılması gereken bu büyük kitlesel akımın insani yönüne vurgu yapmak ve toplumsal uyum ve bağdaşma konularına odaklanmak olmalıdır.

En çok mülteci ve göçmen barındıran kentlerden biri olan İstanbul’da da göçün, göçmenliğin ve mülteciliğin etkileri gözle görülür derecede gündelik hayatımızda hissedilmektedir. “İmtizaç:Ayrış-madan Uyuma” sergisi; göçmen ve mültecileri zihinlerde kalıplaşmış tanımlamaların dışına çıkararak sergilemeyi ve göçmenleri toplumsal uyumun birer aktörü olarak göstermeyi planlamaktadır. Yerel, ulusal ya da uluslararası medyada sadece mazlum, muhtaç ve birer sorun gibi resmedilen göçmen ve mültecileri, toplumsal birer aktör olarak bir yandan çalışan, bir yandan üreten ve sosyal yaşama katılmaya çalışan olarak gerçek birer kentli olarak göstermek bu serginin asıl amacıdır. Yaşayan birer varlık olarak göçmenlerin bu kentin birer parçası olduğunu kamuoyuna yeniden hatırlatmak hedeflenmektedir. Çalışmamız, kültürleriyle, dilleriyle ve ekonomik katkılarıyla kenti zenginleştiren ve girişimcilik faaliyetleriyle kente dinamizm katan göçmenlerin, kentte var olma çabasına bu sergiyle kısmen de olsa destek olmak ve karşılaşmakta olunan, olduğumuz ortak sorunlara ortak çözüm bulma arayışından ibarettir.

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma merkezinin 7-20 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştireceği bu sergi; Suriyeliler hakkında dilimize dolanan “ön yargı cümleleri ve yanlış bilinenler” ulusal medya taraması;  “İstanbul’da farklı uyruklardan göçmen girişimciler” nitel araştırması, “iyi örnekler” göçmenlerden başarı hikayeleri görüşmeleri, “birlikte uyumu konuşuyoruz” çalıştay sonuçları temalı çalışmalarımızı içermektedir.

Sergimizin ön yargıları kırmaya, göçmen ve mültecilere farklı bir pencereden bakmaya, böylece insanları toplumsal uyum ve barışı sağlamaya yönelik bir adım atmaya yönlendirmeye dönük bir yüzü bulunmaktadır. O nedenle sergi başlığı olarak imtizaç seçilmiştir. İmtizaç; Muvafık ve mutabık olmak. Mezcolmak, uyuşmak. İyi geçinmek. Karışmak anlamlarına gelmektedir.


Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 11.07.2023 14:29:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM