2007 Yılı Faaliyetlerimiz

1. 29 Mayıs 2007 tarihinde ‘’Toplumsal Cinsiyet ve Afetler’’(Gender and Dısasters) konulu uzman atölye çalışması. Yer: Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlüğü Binası Yönetim Kurulu Odası. Katılımcılar: Hindistan, Tayland, Dünya Bankası ve Türkiye ‘den 21 akademisyen, STK üyeleri veuygulamacılar.

2-Nihal Ekin-Erkan,Ayşe Güner ve Katalın Demeter'in derlediği ''Afet Risk Yönetimi Risk Azaltma ve Yerel Yönetimler '' başlıklı kitap,Merkez ve Dünya Bankası ortak yayını olarak ,Mayıs 2007'de yayımlanmıştır.

3-Merkez'imizin Sultanahmet Rektörlük binasındaki yerinin açılışı ve yukarıda sözü geçen kitabın tanıtımı amacıyla 30 Mayıs 2007 tarihinde yapılan toplantı ve kokteyl.Toplantı yeri:Sultanahmed Rektörlük binası Senato Odası.Toplantının konuşmacıları:Prof.Dr.Ayşe Güner ( Merkez Müdürü),Prof.Dr.Korel Göymen (Sabancı Üniversitesi),Prof.Dr.Metin İlkışık (İstanbul Büyükşehir Belediyesi,danışman),Gökhan Elgin (İSMEP Direktörü).

4-2 Mayıs 2007 tarihinde Metropoliten Planlama Grubu Yürütücüsü Murat Diren tatafından yapılan  ''Kentsel Planlama ve İstanbul''başlıklı sunuş.Yer:İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi. 

5-Dünya Bankası Değerlendirme Kurulu Üyeliği ve Raporu.Dünya Bankası Sosyal Geliş me Birimi tarafından gerçekleştirilen ''Desantralizasyon ve Yerel Yönetişim'' (Decentralization and Local Governance) başlıklı projeye a)ön değerlendirme raporu; b)proje bitiş raporu,Merkez Adına Prof.Dr.Ayşe Güner tarafından Banka -dışı değerlendirme kurulu üyesi olarak hazırlanmış ve sunulmuştur.

6-Kitap tanıtımı ve araştırma sunumu.Tarih:8 Ekim 2007.Yer:Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi,Sultanahmet. İstanbul'daki belediye meclisleri örneğinden hareketle,belediye meclislerinin işleyişi ilgili bir saha araştırma yapılmıştır.Araştırma Merkezimizdeki öğretim üyeleri Erbay Arıkboğa,Tarkan Oktay ve Nail Yılmaz tarafından yapılan bu çalışma ,''Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisleri :''İstanbul Örneği'' adıyla Beta Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.Araştırmanın yürütücüleri arasında yer alan Yrd.Doç.Dr.Erbay Arıkboğa,8 Ekim 2007 tarihinde Merkez'de yapılan toplantıda,söz konusu araştırmada ulaştıkları bulguları aktarmıştır.


Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 11.07.2023 14:27:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM