Yayınlar ve Eserler

Y1. Gürsoy Haksevenler Betül Hande, "Türkiye’de Alıcı Su Ortamlarına Uygulanan Deşarj Standartları Üzerine Bir Değerlendirme Ve Avrupa Birliği Mevzuatı İle Karşılaştırma", Çağdaş Yerel Yönetimler, Vol.32, Pp.101-130, 2023, Özgün Makale

Y2. Gursoy Haksevenler, Betul Hande, Aydin Akpinar, and Hiroshan Hettiarachchi. 2023. "The Social Dimensions of an IncentiveBased Urban Recycling Program: A Case-Study from Istanbul, Turkey" Sustainability 15, no. 22: 15775.

Y3. Gürsoy Haksevenler Betül Hande, Temel Ümran, Erden Topal Yelda, "Civil Aviation Policies And Practices İn Turkey İn A Global Context Through Sustainable Aviation", Wiley, Vol.7, 2023, Özgün Makale

Y4. Gürsoy Haksevenler Betül Hande, "Türkiye’de Tehlikeli Atık Yönetiminin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.10, Pp.52-70, 2023, Özgün Makale

Y5. Erden Topal Yelda, Gürsoy Haksevenler Betül Hande, "Karbon Nötr Kent Uygulamalarında New York Ve İstanbul Örnekleri, İklim Dostu Kentler Türkiye’den Ve Dünyadan Örnekler", Detay Anatolıa Akademik Yayıncılık, Ankara, Pp.99-129, 2023

Y6. Gürsoy Haksevenler B. H., Şenik B., Akpınar A., Şengül Z. İstanbul’un İlçe Bazlı Afete Karşı Kırılganlık Analizi, 7.Sivil Strateji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 07-08 Aralık 2023, Ss.100-103

Y7. Gürsoy Haksevenler B. H., Yerel Yönetimlerin Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi için Bir Yaklaşım, İstanbul İlçeleri için Örnek Çalışma, 8.Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2023, ss.100-103

Y8. Gürsoy Haksevenler B. H., Akpınar A., Orak N. H., Şengül Z. Kent Ölçeğinde Çevresel Performansın Değerlendirilmesi: İstanbul Yeşil Kent İndeksi, 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 23), Kırıkkale, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2023, ss.196-199

Y9. Gürsoy Haksevenler B. H., Akpınar A., Yalın Ö. D., Sert D. Karbon Emisyonun Dengelemesi: Yutak Alanlar Üzerinden İstanbul İçin Örnek Çalışma, 23. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 23), Kırıkkale, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2023, ss.200-203

Y10. Haksevenler, B. H. G., Kavak, F. F., & AKPINAR, A., (2022). Separate waste collection in higher education institutions with its technical and social aspects: A case study for a university campus. Journal of Cleaner Production, cilt.367.

Y11. Gursoy-Haksevenler, B. H., Atasoy-Aytis, E., Dilaver, M., & Karaaslan, Y., (2022). Treatability of hazardous substances in industrial wastewater: case studies for textile manufacturing and leather production sectors.  Environmental Monitoring and Assessment , cilt.194, sa.5.

Y12. Öktem M. K., Sadioğlu U., Gürsoy Haksevenler B. H., Sadioğlu F. C., Akpınar A., Akpınar İ. E. (2022) "Kent Konseyi Kadın Meclisleri Üzerine Bir Değerlendirme: Silivri ve Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisleri," Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.31, sa.4, ss.85-108.

Y13. B. H. Gürsoy Haksevenler And M. Zeyrek, (2022). Social Perspective of Sustainable Consumption, A Case Study for Toothpaste Boxes," GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics, cilt.5, sa.1, ss.20-40.

Y14. Şenoğlu G., Erden Topal Y., Gürsoy Haksevenler B. H. (2022). Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Artırılmasına İlişkin Politika Önerileri: İstanbul Örneği, İdealkent, cilt.13, sa.35.

Y15. Ayaz, S., Aytış, E. A., Haksevenler, H. G., Aynur, Ş. K., Dilaver, M., Erdoğan, N., ... & Karaaslan, Y. (2021). An approach for determining the nutrient sensitive areas: a case study for Gediz River Basin, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 193(5), 1-20.

Y16. Haksevenler, B. H. G., & Selma, A. Y. A. Z. (2021) Noktasal ve yayılı kirletici kaynaklarının yüzeysel su kalitesi üzerinde etkisi, Alaşehir Çayı alt havzası örneği. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(4), 1258-1268.

Y17. Haksevenler, B. H. G., Kavak, F. F., & AKPINAR, A. (2021) Sıfır Atık Yönetimi Bilinci ve Siyasal Davranışa Etkisi: Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Üzerinden Bir Analiz. İDEALKENT, 12(Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Özel Sayısı), 622-649.

Y18. A strategy for the implementation of water-quality-based discharge limits for the regulation of hazardous substances (2020). B. H. Gürsoy Haksevenler, E. Atasoy- Aytis, M. Dilaver, S.Yalcinkaya, N.Findik-Cinar, E. Kucuk, T. Pilevneli, A. Koc-Orhon, E. Siltu, S.M. Gücver, Y. Karaaslan, U. Yetis,  Environmental Science and Pollution Research, 1-15.

Y19. Gursoy-Haksevenler, B. H., & Arslan Alaton, İ., (2020). Effects of treatment on the characterization of organic matter in wastewater: a review on size distribution and structural fractionation. Water Science and Technology, 82(5), 799-828.

Y20. Yerel Yönetimler İçin Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi: Ümraniye Belediyesi Örneği (2020), B. H. Gürsoy Haksevenler, G.N. Çelik Onat, B. Akpınar, T. Bedel, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi6(2), 319-333.

Y21. Natural Background Concentrations Determination for Metals in Surface Waters, Gediz River Basin, (2019 B. Hande Gürsoy Haksevenler, Elif Atasoy Aytış, Mehmet Dilaver, Elif Küçük, Tolga Pilevneli, Ülkü Yetiş, Aybala Koç Orhon, Esra Şıltu, Türkiye Su Bilimleri ve Yönetimi Dergisi3(1), 2-21.

Y22. Zirai Mücadele İlaçlarının Yerüstü Sularında Tespit Edilmesi, Azaltımı ve Yönetimi, Gediz Havzası Örneği (2019), B. Hande Gürsoy Haksevenler, Elif Atasoy Aytış, Mehmet Dilaver, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 21 (41), 83-96.

Y23. Kimyasal Arıtma Proseslerinin Karasuyun Boyutsal Dağılımı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (2019) B. Hande Gürsoy Haksevenler, Serdar Doğruel, İdil Arslan Alaton, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 469-482.

Y24. Zeytinyağı tesislerinde oluşan karasuyun bertaraf alternatiflerinin maliyet açısından karşılaştırılması (2019), Selda Murat Hocaoğlu, B. Hande Gürsoy Haksevenler, İrfan Baştürk, Şeyla Ergenekon, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(2), 623-637.


Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 27.04.2024 00:16:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM