Seminer ve Bildiriler

Seminerler

S1. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can- “Ümraniye’nin Değişen Çehresi” (16 Ekim)

S2. Beykoz Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Hayriye Gül Totu “Beykoz İlçesi’nde Mekansal Gelişim” (17 Ekim)

S3. Necmettin Erbakan Üniversitesi-Konya- “Kentin Yeni Meskunları: Göçmenler”-Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (2 Mayıs)- (Katılımcı:50 kişi)

S4. Selçuk Üniversitesi-Konya- Kenti Tasarlarken Ötekine Bakmak”- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (3 Mayıs) (Katılımcı:25 kişi)

Bildiriler

B1. Evaluation of Zero Waste Management in University Campuses, A Case Study for Marmara University Anadoluhisarı Campus (2020) B. H. GURSOY HAKSEVENLER,  F.F.KAVAK, The Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP), 27.10.20, Online Presentation.

B2.Sıfır Atık Yönetimi: Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği (2020), B. H.GÜRSOY HAKSEVENLER, F.F. KAVAK, A. AKPINAR, 5. KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 07-09 Ekim 2020, Online Bildiri Sunumu.

B3.Uluslararası Çevre Güvenliğinde Tehlikeli Atıkların Bertarafı ve Sınır Ötesi Ticareti: Basel Sözleşmesi ve Türkiye’nin Durumu, AKPINAR A., GÜRSOY HAKSEVENLER B. H. ,  13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM13), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 Nisan 2019. , Gaziantep.

B4.Kanal İstanbul Projesinin Uluslararası Ve Yerel Düzeyde Güvenlik Boyutunun Değerlendirilmesi, ÇELİK ONAT, G. N., AKPINAR A., GÜRSOY HAKSEVENLER B. H.    Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM13), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 Nisan 2019, Gaziantep.

B5. “Endişeye Mahal Var! / Mahalde Endişe Var Mı?”- KENTFOR II-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi- Tekirdağ- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (11-12 Ağustos)

B6. “ Yerelde Uyum Politikalarını Göçmenlerle Oluşturmak: Göçmen Öğrencilerin Uyuma İlişkin Görüşleri”- KAYSEM11- Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü- Elazığ- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve Muhammed S. Kanbar (28-30 Eylül)

B7. “Yerelde Uyum Politikalarında Önemli Birer Aktörler “Göçmen Girişimciler”” KAYSEM11-Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü- Elazığ- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve Betül Yurtsever (28-30 Eylül)

B8. “‘Acısak Bir Dert Acımasak Bir Dert’ Bolvadin’linin Suriyeliyle İmtihanı”- Uluslararası Bolvadin Sempozyumu- Sultan Yolu Üzerinde Kadim Kent Bolvadin-Afyon- Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet ve Ayşe Nur Leblebicier (13-15 Ekim)


Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 27.04.2024 00:30:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM