2020 Yılı Faaliyetlerimiz

Akademik Araştırma ve Projeler

AP1. İstanbul’da Enerji Tedariki ve Yenilenebilir Enerji: Olanaklar ve Kısıtlar (Ekim 2018-Ekim 2020)

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeyle enerjiye olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Günümüzde mevcut enerji ihtiyacının önemli bir kısmı fosil kaynaklı yakıtlardan temin edilmektedir. Ancak çevreyi tehdit eden bu enerji tedarik yöntemleri ülkemizi için de dışa bağımlı olmayı beraberinde getirmektedir.  Bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin önemli bir nüfusunu barındıran ve ekonomisine sahip olan İstanbul özelinde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanabilmenin ne derece mümkün olduğunu sektör ve kamu temsilcileri ile mülakatlar yapılarak belirlenmiş ve politika önerileri geliştirilmiştir.

AP2. Yerel Yönetimler için Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi: Ümraniye Belediyesi Örneği Projesi (Temmuz 2018-Temmuz 2020)

Bugün olumsuz etkileri ile karşı karşıya olduğumuz küresel ısınmanın azaltılması yönünde uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde önlemler alınması yoluna gidilmektedir. Küresel ısınmanın büyük ölçüde kentleşmeden ve kentlerden kaynaklanması, yerel yönetimlere önemli sorumluluklar yüklemektedir Projede iklim değişikliğine kentlerin olumsuz etkisinin belirlenmesi için, Ümraniye ilçesi pilot bölge olarak seçilmiş, bu çalışma ile diğer yerel yönetim birimlerine yol gösterecek bir karbon ayakizi hesaplama yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmiştir. İlçe sınırları içerisinde yer alan konutlar, sanayiler, ticarethaneler ve resmî kurumlar (hastane, okul, vb.) ile ulaşım kaynaklı karbon ayak izinin belirlenmesinin yanı sıra Ümraniye Belediyesinin kendi faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izi de belirlenmiştir.

 

Araştırmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

AP3. Sıfır Atık Yönetimi: Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü Örneği Projesi (Haziran 2020-Temmuz 2020)

Dünya üzerinde yaşayan nüfusun hızla artması ve beraberinde sınırlı kaynak tüketiminin artması ile atık yönetimi hızla önem kazanmaya başlamıştır. Atık üretiminin artması ile atık yönetim politikaları uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde, Türkiye’de ve dünya genelinde “Sıfır Atık Yönetimi” önemli bir çevre politikası haline gelmiştir. Ülkemizde “12.07.2019 tarihinde Sıfır Atık Yönetmeliği yayımlanmış, Ek-1’inde “Mahalli İdareler” ile “Bina ve Yerleşkeler için uygulama takvimi verilmiştir. Uygulama takviminde belirtildiği üzere “250 ve fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumları” için sisteme geçişlerinin son tarihi 31.12.2020 olarak belirlenmiştir. Sıfır atık yönetiminin uygulanması Henüz zorunluluk haline getirilmeden (Yönetmeliğin yayımlanmasından önce) başlanan proje ile sıfır atık yönetiminin Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü içerisinde uygulanabilirliği ortaya koyulmuştur.

AP4. Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi Projesi (Şubat 2020-Ağustos 2020)

Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi Projesi Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile paydaşı olduğumuz projede, Şişli ve Silivri Belediyesi Kent Konseyleri izlenerek, BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme kapsamında Türkiye’deki kurumsal gelişmeler, yerel yönetimlerin demokrasi ve katılımcılık açısından önemi, kent konseylerinin yerel demokrasi bağlamında rolü ve değerlendirilmesi, araştırma kapsamında kent konseyleri üzerinden yapılan araştırma bulguları sunulmuş ve değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Panel

P1 Covid-19 Sonrası Kentlerin Geleceği 

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYEM) tarafından 15.06.2020 tarihinde “Covid19 Sonrası Kentlerin Geleceği’ başlıklı panel düzenlenmiştir. Panelde Dr. Öğr. Üyesi B. Hande Gürsoy Haksevenler moderatör, olarak yer almış;

Doç. Dr. Rüveyda Kızılboğa Özaslan “Sağlık Hakkı”, Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet “Kentsel Planlamanın Geleceği”, Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit “Küresel Kentlerin Durumu” konu başlıklarında konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

Panelimizin Notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Atölyeler

A1. Kent İzlemeleri

17.11.2020 Slumdog Millionaire

07.11.2020 Ahlat Ağacı 

29.08.2020 Matrix

22.08.2020 Her

15.08.2020 Bir Zamanlar Anadolu’da

08.08.2020 Good Bye Lenin

25.07.2020 Kefernahum

17.07.2020 Kibar Feyzo

10.07.2020 Lost Translation

03.07.2020 Medianeras

26.06.2020 Cidade De Deus

19.06.2020 Eşkıya

12.06.2020 Night On Earth

05.06.2020 Parazit

 

A2. Kent Okumaları

24.12.2020 Max Weber | Şehir

10.12.2020 Ferdinand Tönnies | Cemaat Cemiyet Ayrım

26.11.2020 Marx, K. ve Engels | Alman İdeolojisi

12.11.2020 Immanuel Wallerstein | Modern Dünya Sistemi 

29.10.2020 Henri Prienne| Ortaçağ Kentleri

 

 

 

 

 


Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 11.07.2023 14:24:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM