Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

"İMTİZAC:​ ​Ayrış-madan​ ​Uyuma​" Araştırma Sergisi

 

 

İMTİZAC:  Ayrış-madan  Uyuma ” Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyuma Yönelik Araştırma Sergisi
 
7-20  Kasım  2017
 
Açılış Kokteyli:  7  Kasım  2017  Saat:13.00
 
Marmara  Üniversitesi Cumhuriyet  Müzesi-Sultanahmet-İSTANBUL  

DETAYLI BİLGİ İÇİN buraya tıklayın 

 

 

 

 Katılım linki için : https://goo.gl/forms/sgyrPPZoMoNXlOON2

 

 

“ İMTİZAC:  Ayrış-madan  Uyuma ” Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyuma Yönelik Araştırma Sergisi
 
7-20  Kasım  2017
 
Açılış Kokteyli:  7  Kasım  2017  Saat:13.00
 
Marmara  Üniversitesi Cumhuriyet  Müzesi-Sultanahmet-İSTANBUL
 
Uluslararası  göç,  göçmenler,  mülteciler  günümüzün  en  çok  tartışılan  konularından  biri  haline  gelmiştir.  Ülkemiz özelinde  konunun  daha  derin  ve  gündemden  düşmeyecek  anlamları  bulunmaktadır. 6  sene  gibi  çok  kısa  bir zaman  diliminde  binlerce  göçmenden 3.5  milyona  ulaşan  insani  akıma  sahne  olmuş  bir  ülkede  uluslararası  göçü her  an  her  platformda  konuşmak  gerekmektedir.  Göçün  sadece  mevcut  durumdaki  analizlerinden  çok  artık yapılması  gereken  bu  büyük  kitlesel  akımın  insani  yönüne  vurgu  yapmak  ve  toplumsal  uyum  ve  bağdaşma konularına  odaklanmak  olmalıdır.  En  çok  mülteci  ve  göçmen  barındıran  kentlerden  biri  olan  İstanbul’da  da  göçün, göçmenliğin  ve  mülteciliğin  etkileri  gözle  görülür  derecede  gündelik  hayatımızda  hissedilmektedir.
 
“İmtizac: Ayrış-madan Uyuma ” sergisi; yerel, ulusal ya da uluslararası medyada sadece mazlum, muhtaç ve birer sorun gibi resmedilen göçmen ve mültecileri, zihinlerde kalıplaşmış tanımlamaların dışına çıkararak sergilemeyi ve göçmenleri bir yandan çalışan, bir yandan üreten ve sosyal yaşama katılmaya çalışan toplumsal uyumun birer aktörü olarak göstermeyi planlamaktadır. Yaşayan birer varlık olarak göçmenlerin bu kentin birer parçası olduğunu kamuoyuna yeniden hatırlatmak serginin asıl amacıdır. Bu nedenle sergi başlığı olarak ”imtizac” seçilmiştir. İmtizac; Muvafık ve mutabık olmak. Meczolmak, uyuşmak. İyi geçinmek. Karışmak anlamlarına gelmektedir. Çalışmamız; kültürleriyle, dilleriyle ve ekonomik katkılarıyla kenti zenginleştiren ve girişimcilik faaliyetleriyle kente dinamizm katan göçmenlerin, kentte var olma çabasına bu sergiyle kısmen de olsa destek olmak ve karşılaşılan ortak  sorunlara  ortak  çözüm  bulma  arayışından  ibarettir. 
 
Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma merkezinin 7-20 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştireceği bu sergi; göçmen ve mülteciler hakkında dilimize dolanan “ön yargı cümleleri ve yanlış bilinenler” ulusal medya taraması; “İstanbul’da farklı uyruklardan göçmen girişimciler” nitel araştırması, “iyi örnekler” göçmenlerden başarı hikayeleri görüşmeleri, “birlikte uyumu konuşuyoruz” çalıştay sonuçları ve “göçmenin gündelik hayatında etkileşimler”  temalı  çalışmalarımızı  içermektedir.
 
 
Cumhuriyet Müzesi Sergi Alanı Kullanım Planı:
 
MEKAN İSMİ ARAŞTIRMALARLA İLİŞKİSİ


İ   İSNÂD Önyargılarımız
M MİSAL Girişimcilik hikayeleri
T TEMAS İyi örneklerle tanışalım
İ İRADE Birlikte uyumu konuştuk
Z  ZUHUR  Çokluktan birliğe
A AHENK Uyuma ulaşmak ve uyum için çal
C CÜMLE Sergi yorumları alma noktası

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×