Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyonumuz

Her ne kadar beton sınırlar içinde, çimento kokusuyla yaşasa da toprağa hasret duyar insan. Sadık yâri bellemiştir onu, ektiğini onda biçmiştir çünkü. Şimdi niyeti göğü delmek olan bu binalar; asırlardır insanı başının üstünde taşıyan toprağın üzerini tamamen kapatıp onu örterek unuttursa da, toprakla insan arasındaki koptu kopacak olan bu bağı korumaya geliştirmeye çalışan çabalar da vardır. Merkezimizin varlığı o çabalardan biridir. İnsanın eliyle sunulan kent, bugün odağını paraya, taşıta ve binaya çevirmiş görünse de, yeniden odağını insana çevirmek bizim elimizde… 

Merkezimiz yaşamak istediğimiz bu insani yerleşimlerin gerçekleşmesi için çaba göstermektedir. Yerelde yönetime bütün toplumsal katmanların katılımı konusu da merkezimizin önceliğidir. Bugün yaşadığımız sorun elbette ki, sadece yapısal çevrede gerçekleşenler değildir, kentlere güvenlik eksenli olarak bakan zihinsel yapımız da sorunludur. İstanbul gibi yüzyıllardır farklı kültürlerin beşiği olan kentlerimizde toplumun diğerleri denilebilecek, dezavantajlı kesimleri de kapsayan, toplumsal bütünleşmenin sağlandığı güzel yarınlar inşa etmek ve güvenlik değil muhabbet odaklı kentlere bakmak bizim elimizdedir. 

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 03.04.2017 20:18:07 tarihinde güncellenmiştir.