Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin Mesajı

Merhaba,

 

Merkezimizin kuruluşundan bu yana edindiğimiz ve sahip olduğumuz misyon, vizyon ve gayelere bağlı kalarak, 4.döneminde de toplumu oluşturan her bir kesime yarar sağlayacak işlere imza atmak niyetinde ve bilincindeyiz. Üniversiteleri, toplumu oluşturan bireylerin zihinsel olarak yoğrulduğu yerlerolarak görüyoruz. Bu nedenle üniversiteler bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinin de fikri faaliyetler ile topluma hizmet sağlama amacını  büyüten, yayan ve görünür kılan önemli birer vasıta olması gerektiğini düşünüyoruz.

Israrla vurguluyoruz ki, araştırma ve uygulama merkezleri belirli sınıf ya da kişilere değil her kesime yarar sağlayan kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu nedenle araştırma merkezimizin kapısını çalışmayı arzu eden, kent sorunlarına ve yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirmeye odaklanan herkese açık tutuyoruz. Çalışma alanımızın önemli bir kolunu oluşturan yerel yönetimleri, toplumsal sorunlarla iç içe olan bu sebeple de çözüme de en yakın olan  kurumlar olarak görmekteyiz. Bu sebeple yerel yönetimleri geliştirmek, onlara destek olmak misyonumuzdur. Bu misyonu gerçekleştirmek için öncelikle Türkiye'nin ilk ve tek lisans düzeyinde Yerel Yönetimler eğitimi veren Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerinin kapasitelerini geliştirmede de destekçiyiz. Yine paralel olarak akademik çevrelere yerinden yönetimin önemini kavratacak zeminler hazırlamaktayız. Aynı zamanda da, yerel yönetim kademesindeki herkese yeni ufuklar açacak eğitimler vererek, mevcut kapasitelerini açığa çıkarıp onları geliştirecek projeler hazırlıyoruz.

Kentlerimizi daha yaşanabilir bir kent kılmak ve daha iyi bir yönetişim için "Kent Çalışmaları", "Yerel Yönetimler ve Yönetişim" "Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyum" ve "Çocuk ve Kentteki Durumu" temalarında alt çalışma gruplarına sahibiz. Yönetim kurulumuz ve danışma kurulumuzla etkin projelere imza atmaya hazırız. Yerel yönetimlere bu noktada danışmanlık yapmaktayız. 

Merkezimizin faaliyet alanını genişletmek için fikirleri olan ve bunları projelendirebilecek herkese de kapımız açıktır. Şimdiden motivasyonumuzu artıracak her çabaya hoş geldin diyoruz. 


Yasemin Çakırer Özservet

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

 

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 03.04.2017 20:14:58 tarihinde güncellenmiştir.