Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

 

KEYEM, yürüttüğü kenti ilgilendiren sosyal, siyasal, yönetsel, mekansal ve ekonomik kapsamlı çalışmalarına paralel olarak, yereldeki yönetimi ilgilendiren eğitsel, yönetsel, mali, hukuki ve sosyal projelere ve şehir planlama faaliyetlerine danışmanlık ve raporlama hizmetleri de sunmaktadır.

Farklı disiplinlerden gelen yönetici ve araştırmacı kadrosu ile nicel ve nitel araştırma tekniklerinde uzman bir ekibe sahiptir. Ekibimizin özellikle İstanbul’un toplumsal sorunlarında son dönemde gündemde olan uluslararası göç konusuna ve kentte çocuğun durumuna da değinen, kenti insan odaklı, insana dost ve insani yönü ağır basan karakterde algılayan ve bunu kentin planına ve yönetimine yansıtmaya dönük çalışmaları da bulunmaktadır.


Merkezimizin amaçları şunlardır:

a) Kent sorunlarının araştırılmasına katkı sağlamak.

b) Demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunun desteklenmesi.

c) Yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ç) AB bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerin AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkı sağlamak.

Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek.

b) Kent sorunları ve yerel yönetimler konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi alışverişini gerçekleştirmek.

c) Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı oluşturmak.

ç) Kitap ve makale türünde yayınlarda bulunmak, web ortamında bilgi alışverişini gerçekleştirmek.

d) Yerel yönetimlere yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge, sertifika, ödül ve burs vermek.

e) Yerel yönetimlerin talepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

f) Kent sorunları ve yerel yönetimler ile ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu konularda öğrencilerin uygulamalara katılmasını sağlamak.


Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 03.04.2017 21:21:22 tarihinde güncellenmiştir.