Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Çalışmaları

Bu çalışma grubunda, şehir plancısı, kent sosyologu ve kente dair çalışan uzmanlarımız ve yardımcıları bulunmaktadır.

Kent Grubu, Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Grubumuz, günümüz kentlerinde meydana gelen değişim ve dönüşüm faaliyetlerinin kent belleği ve kimliği üzerindeki etkileri ve güvenlik algısının bu dönüşüm süreciyle birlikte nasıl bir değişim sergilediği üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarda mahalle kavramı ve toplumsal yapı ön planda tutularak kentlerde insan odaklı, yaşanabilir, adil, şeffaf ve katılımcı yaklaşımlarla yerinden yönetim olgusunu gerçekleştirmek üzere uygulanabilecek adımlar incelenecektir.

Kentin toplumsal yapısı ağırlıklı olmakla birlikte tüm sorunlarını kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alan Kent Grubumuz şehir plancısı, sosyolog, antropolog, çalışma ekonomisti ve yerel yönetimler gibi farklı disiplinlerden birçok kişiyle birlikte yürüttüğü akademik çalışmalar ve toplantılarla bu alana bilimsel katkı sağlamayı, farkındalık yaratmayı ve sonuç olarak elde ettiği veriler ve bilgilerle akademiye hem akademik bilgi hem de pratikte alan araştırmaları ile faydalı olmayı amaçlamaktadır.Bu sebeple paneller,konferanslar,çalıştaylar düzenlemekte, projeler geliştirmeye devam etmekte ve bunların sürdürülebilirliği için çalışmaktayız.

Çalışma grubu koordinatör asistanı: Furkan Akçay

 

Mart Bültenimize erişmek isterseniz

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 12.04.2017 18:27:44 tarihinde güncellenmiştir.