Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

2014 yılı

31 0cak 2014 Cuma günü Dr. M. Cemil Arslan “Büyükşehir Belediyelerinin İç Denetimi” konulu sunumunu gerçekleştirilmiştir.

28 Şubat 2014 tarihinde Dr. Funda Budak “Sanayi Öncesi Kentten Sanayi Kentine Geçişte Paris, Londra, Berlin ve Barselona” konulu sunumu gerçekleşecektir.

28 Mart 2014 tarihinde Dr. Taner Artan “Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler” konulu sunumu gerçekleştirecektir.

28 Nisan 2014  Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özservet Çakırer, “Ulusötesi Göçün Yerele Etkisi: Mekân ve Yönetim” sunumu yapılmıştır.

30 Mayıs 2014 tarihinde Dr. Ali Ercan Özgür “AB Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye’de Kalkınma Ajansları” konulu sunum yapılmıştır.

27 Haziran 2014 tarihinde Dr. Saim Can Beritan, “Küreselleşen Kentler ve Yaşam Kalitesi” başlıklı sunumu yapmıştır.

28 Kasım 2014 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Rüveyda Kızılboğa, “Belde Belediyelerinin Kapatılmasına İlişkin Halkın Tutumunun ‘Gümüşlük’ Örneğinde İncelenmesi” başlıklı sunum yapılmıştır. 

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 13.02.2017 23:42:15 tarihinde güncellenmiştir.