Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

2008 yılı

2008 YILI FAALİYETLERİ

 

1. Mersi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Bayraktar’ın ‘’ Bursa ve Mersi Üzerinde Karşılaştırmalı Yerel Siyaset Başkanlar, Sivil Toplum ve Sosyal Yapı’’ başlıklı sunuş. Tarih 4 Ocak 2008 saat 15.00 Yer Merkez Katılımcılar Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile konunun ilgileri.

2. Uşak Valisi ve Mahalli İdareler eski Genel Müdürü Kayhan Kavas’ın Yerel Yönetimlerde Kapasite Artırımının Önemi Uşak İl Özel İdaresi Örneği başlıklı sunuşu Tarih Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin Yerel Yönetim Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Altındağ Belediyesi Uygulamaları başlıklı sunuşu. Tarih 25 Nisan 2008 Yer Senato Odası Sultahahmet Rektörlük Binası Katılımcılar SBMYO Yerel Yönetimler Ön Lisans programı Öğrencileri, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile konunun ilgileri.

3. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ‘’Yerel Yönetim sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Altındağ Belediyesi Uygulamaları’’ başlıklı sunuşu. Tarih 25 Nisan 2008. Yer: Senato Odası Sultanahmet Rektörlük Binası. Katılımcılar SBMYO Yerel Yönetimler ön lisans programı öğrencileri, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora ile konunun ilgilileri.

4-İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer'in ''Yerel Yönetim Reform Süreci ve Sorunlar '' başlıklı sunuşu.Tarih:2 Mayıs 2008.Yer:Senato Odası Sultanahmet Rektörlük Binası.Katılımcılar:SMMYO Yerel Yönetimler ön lisans programı öğrencileri,Mahalli İdareler  ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı öğretim elemanları ,yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile konunun ilgilileri.

5-Şehir Plancıları Odası Başkanı Erhan Demirdize'nin ''Türkiye'de Planlama  ve İstanbul Örneği'' başlıklı sunuşu.Tarih:29 Nisan 2008.Yer:Merkez.Katılımcılar:SBMYO Yerel Yönetimler ön lisans programı öğrencileri,Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı öğretim elemanları,yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

6-Merkez Yöneti Kurulu üyesi Yrd.Doç.Dr.Nihal Ekin Erkan başkanlığında Pendik Belediyesi'ne yapılan alan gezisi( Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısının konferansı ile birlikte).Tarih:6 Mayıs 2008.Katılımcılar:SBMYO Yerel Yönetimler ön lisans programı öğrencileri,Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı öğretim elemanları,yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile konunun ilgilileri.

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 14.02.2017 09:21:15 tarihinde güncellenmiştir.