Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

2007 yılı

2007 YILI FAALİYETLERİ

1. 29 Mayıs 2007 tarihinde ‘’Toplumsal Cinsiyet ve Afetler’’(Gender and Dısasters) konulu uzman atölye çalışması. Yer: Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlüğü Binası Yönetim Kurulu Odası. Katılımcılar: Hindistan, Tayland, Dünya Bankası ve Türkiye ‘den 21 akademisyen, STK üyeleri veuygulamacılar.

 

2-Nihal Ekin-Erkan,Ayşe Güner ve Katalın Demeter'in derlediği ''Afet Risk Yönetimi Risk Azaltma ve Yerel Yönetimler '' başlıklı kitap,Merkez ve Dünya Bankası ortak yayını olarak ,Mayıs 2007'de yayımlanmıştır.

3-Merkez'imizin Sultanahmet Rektörlük binasındaki yerinin açılışı ve yukarıda sözü geçen kitabın tanıtımı amacıyla 30 Mayıs 2007 tarihinde yapılan toplantı ve kokteyl.Toplantı yeri:Sultanahmed Rektörlük binası Senato Odası.Toplantının konuşmacıları:Prof.Dr.Ayşe Güner ( Merkez Müdürü),Prof.Dr.Korel Göymen (Sabancı Üniversitesi),Prof.Dr.Metin İlkışık (İstanbul Büyükşehir Belediyesi,danışman),Gökhan Elgin (İSMEP Direktörü).

4-2 Mayıs 2007 tarihinde Metropoliten Planlama Grubu Yürütücüsü Murat Diren tatafından yapılan  ''Kentsel Planlama ve İstanbul''başlıklı sunuş.Yer:İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi.Katlımcılar:Marmara Üniversitesi'nden 21 öğrenci,2 öğretim elemanı ,2 İMP yetkilisi.Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı öğrencileri 2 Mayıs 2007 tariihinde Öğretim Görevlisi Dr.Nihal Ekin-Erkan başkanlığında İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'ni ziyarettiler ve Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen ,İMP Metropoliten Planlama Grubu Yürütücüsü Sayın Murat Diren'in konuşmacı olduğu seminere katıldılar.Seminerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve çok sayıda plancının yer aldığu İstanbul Metropoliten Planlama birimi tanıtıldı,birimin çalışmalarının akademik bir zeminde yürütülmekte olduğunu ve planlama  sürecinde katılımcı bir yaklaşım benimsediği bildirildi ve İstanbul İl Çevre Düzeni Planı hakkında ayrıntılı bilgi verildi.İstanbul'un kentsel eşitsizliğin yükselmekte olduğu bir kent olmasına vurgu yapıldı.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yerel yönetim programı öğrencilerinin de katıldığı seminer,öğrencilerin kendi yaşam bölgelerinin planlama kararlarından nasıl etkileneceği konusunda odaklanan sorularıyla tamamlandı.

5-Dünya Bankası Değerlendirme Kurulu Üyeliği ve Raporu.Dünya Bankası Sosyal Geliş me Birimi tarafından gerçekleştirilen ''Desantralizasyon ve Yerel Yönetişim'' (Decentralization and Local Governance) başlıklı projeye a)ön değerlendirme raporu ;b)proje bitiş raporu,Merkez Adına Prof.Dr.Ayşe Güner tarafından Banka -dışı değerlendirme kurulu üyesi olarak hazırlanmış ve sunulmuştur.

6-Kitap tanıtımı ve araştırma sunumu.Tarih:8 Ekim 2007.Yer:Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi,Sultanahmet.İstanbul'daki belediye meclisleri örneğinden hareketle,belediye meclislerinin işleyişi ilgili bir saha araştırma yapılmıştır.Araştırma Merkezimizdeki öğretim üyeleri Erbay Arıkboğa,Tarkan Oktay ve Nail Yılmaz tarafından yapılan bu çalışma ,''Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisleri :''İstanbul Örneği'' adıyla Beta Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.Araştırmanın yürütücüleri arasında yer alan Yrd.Doç.Dr.Erbay Arıkboğa,8 Ekim 2007 tarihinde Merkez'de yapılan toplantıda,söz konusu araştırmada ulaştıkları bulguları aktarmıştır.Toplantıya öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılmış ,araştırma bulguları tartışılmıştır.

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 14.02.2017 00:23:58 tarihinde güncellenmiştir.