Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Göç ve Uyum

Bu çalışma grubunda, şehir plancısı, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, antropolog, uluslararası ilişkiler ve kente dair çalışan uzmanlarımız ve yardımcıları bulunmaktadır.

Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyum Araştırma Grubu Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olup, ülkemizde ve dünyada son zamanlarda oldukça gündemde olan ve bireyden uluslararası düzeye kadar etkileri hissedilen uluslar arası göç alanına ilişkin araştırmalar ve faaliyetler yürütmektedir. Daha çok, araştırma merkezimizin de bulunduğu şehir olan İstanbul’a ve İstanbul’un yereline odaklanan çalışma grubumuz, göçün siyasal, sosyal, mekânsal, ekonomik olmak üzere çeşitli boyutlarını ele almaktadır. Farklı disiplinlerden birçok kişiyi bünyesinde bulunduran çalışma grubumuz, yürüttüğü akademik çalışmalar ve toplantılarla bu alana bilimsel katkı sağlamayı; göçün getirdiği sorunlar kadar fırsatlara da dikkat çekerek toplumsal ve yönetsel anlamda farkındalık yaratmayı; ve böylece elde ettiği verilerle yerel yöneticilere de yol göstererek sadece akademik değil pratik anlamda da faydalı olmayı amaçlamaktadır.

Çalışma grubu koordinatör asistanı: Rukiye Sinekoğlu

Grubun blog syafası da şu şekildedir.

https://keyemgoc.wordpress.com

 

ETKİNLİKLER

1-

 

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 06.02.2018 14:10:23 tarihinde güncellenmiştir.