Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Barselona'da Kentsel Dönüşüm

Kısa bir önce, İspanya'nın Türkiye büyükelçisi olarak atanan eski Barselona belediye başkanı Joan Clos merkezimiz KEYEM'e gelerek Marmara Üniversite Rektörlük binası senato salonunda "Barselona Projesi ve Kentsel Dönüşüm" başlığını taşıyan bir konuşma yaptı.
Toplantıya başta Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim bilim dalı başkanı Prof. Dr. Ayşe Güner olmak üzere hocalarımız, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Recep Bozloğan, Galatasaray Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yeşeren Eliçin, Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Güvenç, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zeynep Enlil, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı yöneticileri, bölümümüz doktora ve master öğrencileri, Yıldız Teknik mimarlık bölümü öğrencileri, İBB çalışanları ve konuklar katıldı. Toplantı Prof. Dr. Ayşe Güner'in sunuş konuşması ile başladı. Güner, tıp doktoru olan Joan Clos'un, 1983'den itibaren Barselona belediye meclisinde yer aldığını, 1997'de belediye başkanlığına getirildiğini, 1999 ve 2003 yerel seçimlerini kazanarak belediye başkanlığını 2006'ya kadar sürdürdüğünü, daha sonra sırasıyla, İspanya Sanayi, Ticaret, Turizm Bakanı ve Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi olarak atandığını söyledi.
Büyükelçi Joan Clos, powerpoint kullanarak kentin farklı dönemlerine ait fotoğraflarla kentin toplumsal değişim tarihini sergiledi ve Barselona'da gerçekleştirilen kentsel dönüşümün merkezi temasının kentsel toplumsal değişim olduğunu belirtti. Clos, ilk önce, tarihi kent merkezi Ciutat Vella'nın gelişimini anlattı. Roman ve Gotik dönemlerin kenti kent duvarlarının yıkılması ile genişlemişti. Modern kent dokusunun yeşereceği, İçinde fabrikalar, dükkanlar ve konutlar bulunan dörtken formun yaratıcısı ünlü kent plancısı Cerda idi. Bu dörtken formun temel birim olduğu Eixample bölgesi ise 20.yüzyıl Barselona'sını simgeliyordu.
İkinci olarak, 1960lar'dan bir fotoğraf ile sanayi kenti Barselona'nın kirli, karanlık tablosunu çizdi. Franco'nun dikta rejimi yıllarını aynı zamanda sendikal mücadelenin de yükselişi olarak andı. Sanayi deniz kıyısında Sant Marti'ye yerleşmiş, kentin Katalanya Manchester'ı olarak anılmasına neden olacak ölçekte büyümüştü. Kentin zengin elitleri tepelik bölgelerde otururken, kıyı bölgesi Sant Marti gecekondu alanları ile kuşatılmıştı. 1970ler'de ise aynı bölge, uniform bir şehircilik anlayışı ile tek bir okul ve parkın bulunmadığı tek düze bir mimari forma bürünmüştü. Franco'nun ölümüyle birlikte zaten krize girmiş olan fordist sanayinin yenilenmesi fırsatı yakalanacaktı. Ülkedeki siyasi değişim bir sosyal kontratla perçinlenmiş, mahalli idareler güçlendirilmiş, 1980-1990 arasında post-endüstriyel döneme geçilmişti.
Böylece, Barselona hızla endüstriden arındırılmaya başlanmıştı, eski sanayi bölgesinde nüfus yoğunluğu düşmüş, yeniden yapılanma ve ekonominin yeniden canlandırılması hedeflenerek, Barselona'da, 1992'de büyük çaplı bir uluslararası organizasyon olan Olimpiyat oyunları düzenlenmişti. Clos, bu organizasyon ile devasa kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığını, olimpiyat komitesinin yönetiminde bu nedenle yerel yöneticilerin çoğunlukta olduğunu söyledi. 2000 li yıllarda, Barselona yerel yönetiminin, kültür ve turizme odaklandığını, kentsel alanların iyileştirilmesini hedeflediğini, sürdürülebilir kentsel alt-yapı ve ulaşım yatırımlarının eşlik ettiği post- endüstriyel dönemde bilgi endüstrisine uyum sağlayacak biçimde yeniden yapılanlanmayı amaçlandığını belirten Clos, başta eski sanayi bölgesi olmak üzere, Olimpiyat Köyü, 22@BCN yeni endüstri bölgesi reformları, Diogonal Caddesi açılışı, 2004 Kültür Forumu etkinlikleri ve bitişik konut alanlarını önemli kentsel dönüşüm projeleri olarak sıraladı.
Eski fabrikaların meydanlara dönüştürülmesi sürecini aktardı. Belediye başkanı olarak görev aldığı on yıllık dönemde kentlilik bilincinin yükseldiğini bu alanda Dublin'den sonra ikinciliği elde ettiklerini sözlerine ekledi. Sorulara verdiği yanıtlar arasında ise, yerel yönetimlerin yanı sıra her yönetim düzeyinin kendi sorumluluğunu taşımasının Barselona gibi bir kentin sorunlarının

Bu sayfa Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 24.06.2013 13:21:05 tarihinde güncellenmiştir.