Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

En az 2 ayda 1 kez olmak üzere toplanır.

Toplantılarda aylık akademik ve eğitsel takvim planı görüşülür.

Her bir üye senede 2 akademik aktivite planlamak ve uygulamakla yükümlüdürler.

Araştırma ekibinin genişletilmesi ve ekibin ekip ruhuyla çalışmasından sorumludurlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri