Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Her ayın ilk Cuması toplanmaktadır.

Toplantılarda aylık akademik ve eğitsel takvim planı görüşülür.

Her bir üye senede 2 akademik aktivite planlamak ve uygulamakla yükümlüdürler.

Araştırma ekibinin genişletilmesi ve ekibin ekip ruhuyla çalışmasından sorumludurlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Betül Hande Gürsoy Haksevenler (Müdür Yardımcısı)

Doç.Dr. Ebru Özgen

Dr. Öğr. Üyesi Merve Özdemirkıran

Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ufuk Özışık

Öğr. Gör. Dr. Münevver Meltem Yige

Araş. Gör. Gamze Nur Çelik