Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Müdürlük

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü


Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer Özservet

Web: www.yasemincakirerozservet.com

          https://www.researchgate.net/profile/Yasemin_Cakirer_Oezservet

https://marmara.academia.edu/YaseminCAKIREROZSERVET