Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

AR-GE Faaliyetleri / Projeler

1- Üniversite içi Bilimsel Araştırma Projeleri destekleme programı kapsamında yürütülen faaliyetler

2- Tübitak projeleri

3- İstka Projesi

4- Diğer fon kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar

5- Gönüllü ve özkaynaklarla yürütülen faaliyetlerMevcutta Yapılan/Yapılmakta Olan Akademik Araştırmalar ve Projeler

A1. “İstanbul-Ankara-Kırklareli ve Tekirdağ illerinde Mahalle Düzeyinde Endişe Durumu Araştırması (3 ay) (24.02.2017-30.06.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Kendi öz kaynaklarımızla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)

A2. “Toplumsal Uyumun Aktörü Olarak Göçmen Girişimciler” M.Ü.Bapko K tipi Proje (Tamamlandı) (6 ay) (30 Göçmen girişimci ile görüşülmüştür)

A3. “Mahalle Odaklı Katılım” Çalıştayı- M.Ü. Bapko L tipi Proje (tamamlanmak üzere)

A4. “Göçmenlere Yönelik Önyargı Arastırması" (3 ay) (19.03.2017- 20.06.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Kendi öz kaynaklarımızla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)

A5. “Istanbul’da Girisimci Göçmenler" (5 ay) (26.03.2017-30.08.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Bir kısmı Bapko K tipi'nden yapılmış ve geri kalanı kendi gönüllü çalışmalarla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)

A6. “Istanbul’da Suriyeli Iyi Örnekler" (4 ay) (12.04.2017-30.08.2017) (20 gönüllü araştırmacı) (Kendi gönüllü çalışmalarla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)

A7. "Suriyelilerle Birlikte Uyumu Konuşmak" ( 5 ay) (12.03.2017- 31.08.2017) (10 gönüllü araştırmacı) (Kendi öz kaynaklarımızla tamamlanmış ve sonuçları araştırma sergisinde sergilenmiştir.)

A8. Tubitak 4004 projesi- “İstanbullu Çocuğun Doğaya ve Kente Uyumu" Başvuruldu sonuç bekleniyor.

A9. İSTKA 2018 (Çocuklar ve Gençler programı kapsamında) Proje hazırlığımız devam etmektedir.