Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Çocuk ve Kent

 

Çocuk ve Kent grubumuz içerisinde peyzaj mimarı, şehir plancısı, psikolog, sosyolog, geleneksel sanatlar uzmanımız ve drama eğitimcileri gibi çok farklı disiplinlerden gönüllü çalışmacılar yer almaktadır.

Araştırma birimi koordinatörümüz: Nuran Öztürk