Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre

KEYEM Akademik Takvimi

KEYEM AKADEMİK TAKVİMİ 2017-2018

       13.03.2017                Değişen karakteriyle Uluslararası Göç Paneli

       20.03.2017                Bu kent bize mesken mi? Paneli 

       05.04.2017                Suriyeli Öğrencilerle Uyumu Konuşmak 1. Çalıştayı

       05.04.2017                Günümüz Göç Hareketleri Paneli

       08.04.2017                Prof.Dr. Sadettin Ökten- Çocuk, Şehir ve Kültür

03.05.2017-05.05.2017   Marmara Üniversitesi Kültür Şenliği

26.05.2017-09.06.2017   "Endişeye Mahal Var" Sergisi

07.11.2017-20.11.2017    İMTİZAC:Ayrış-madan Uyuma (Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyum Araştırmaları) Sergisi

     18.12.2018                   İMTİZAC:Ayrış-madan Uyuma (Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyum Araştırmaları) Sergisi (Ankara'da)

05.02- 15.02.2018            İMTİZAC:Ayrış-madan Uyuma (Uluslararası Göç ve Toplumsal Uyum Araştırmaları) Sergisi (Büyükçekmece Belediyesi Binası'nda)

   20.03.2018

21.04-03.05.2018            Yeditepeli Şehrin Çocukları Sergisi